Hur mår dina medarbetare?

Var fjärde person på din arbetsplats mår sannolikt dåligt på grund av stress.
Med Weekly Workflow får du snabbt koll på hur dina medarbetare mår och kan lättare komma åt problemet i tid!

Se hur det fungerar Vad kostar det? Beställ Weekly Workflow

Veckovis kontroll

Appen skickar varje vecka ut ett mail till dina medarbetare med en enkel fråga “Hur upplever du din arbetsbelastning?”

Statistik och rapporter

Appen dokumenterar och kartlägger alla svar, så du kan följa varje medarbetares belastning från vecka till vecka.

Proaktivitet

Appen gör att du kan fokusera på att arbeta med att förebygga ohälsa och avlasta de som är stressade

§

Så här säger lagen

De nya förändringarna i arbetsmiljölagen AFS 2015:4 skärper kravet på att säkerställa trivsel och välmående på arbetsplatsen. Syftet är att förebygga ohälsa hos dina medarbetarna och minska antalet sjukskrivningar. Weekly Workflow hjälper dig med just detta – att kartlägga hur dina medarbetare mår på jobbet!