Personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

För din trygghet kommer en beskrivning över vad som händer med de personuppgifter du fyller i via formuläret på weeklyworkflow.com Formuläret skickas direkt med epost till Curatina, som driver Weeklyworkflow.se. Ingen information kommer lagras på webbplatsen. Uppgifterna kommer bara användas för att kontakta dig i syftet du sökte oss i, och du hamnar inte med i något nyhetsbrev eller liknande. Vi gallrar kontinuerligt de formulär som skickas till oss. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på Curatina